Prasit Gebsaap
Founder, MyCoding.Academy
วิศวกรไฟฟ้าและโทรคมนาที่หลงไหลการเขียนโปรแกรม เลยได้ทำงานประจำช่วงหนึ่งทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ปัจจุบันก็ยังทำงานเป็นฟรีแลนซ์ทางด้านการเขียนโปรแกรมอยู่นะครับ
สิ่งสำคัญอันหนึ่งในการเขียนโปรแกรมบนเว็บ หรือ Web Application ก็คือการตรวจสอบข้อมูลกลั่นกรองให้เป็นไปตามรูปแบบที่เราออกแบบไว้ รวมทั้งปิดกั้นข้อมูลที่อาจจะเป็นอันตรายหรือทำความเสียหายให้กับระบบโดยรวมด้...
Full stack developer ก็คือโปรแกรมเมอร์ที่เขียนโปรแกรมสำหรับ Frontend หรือส่วนการแสดงผลให้กับผู้ใช้ และส่วนที่จัดการงานหลังบ้านที่เซอร์ฟเวอร์ได้ทั้งสองส่วนนั่นเองครับ สำหรับคนที่เป็น Backend developer...
การแสดงผลวันที่ และเวลา รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลมักจะเป็นปัญหาที่ทำให้โปรแกรมเมอร์ปวดหัวเสมอ เมื่อมีผู้ใช้งานอยู่ในหลาย Time zone ผมเองตอนที่ใช้ Yii2 Framework ก็ได้รับคำแนะนำให้เก็บข้อมูลเป็น timestam...
Filament เป็น Admin Panel ที่ผมเริ่มใช้เป็นตัวที่สอง ตัวแรกก็คือ Laravel Nova ปัญหาไม่มีอะไรหรอกครับ สำหรับ Nova มันต้องจ่ายค่า License ผมซื้อตอนเวอร์ชัน 3 พอมันอัพเกรตเป็นเวอร์ชัน 4 ก็ต้องซื้ออีก เพร...