Prasit Gebsaap
Founder, MyCoding.Academy
วิศวกรไฟฟ้าและโทรคมนาที่หลงไหลการเขียนโปรแกรม เลยได้ทำงานประจำช่วงหนึ่งทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ปัจจุบันก็ยังทำงานเป็นฟรีแลนซ์ทางด้านการเขียนโปรแกรมอยู่นะครับ
DialogFlow เป็นผลิตภัณฑ์ของ Google แบ่งเป็นสองตัวคือ DialogFlow ES (Essentials) และ DialogFlow CX (Advanced) ตัว ES จะเป็นตัวพื้นฐาน ส่วนตัว CX ก็จะเป็นตัวที่เหมาะกับองค์กรใหญ่เนื่องจากมีตัวช่วยมากกว่...
การนำโค้ดขึ้นเก็บบน Github.com มีประโยชน์หลายอย่างครับ ปัญหาหนึ่งก็คือเราจะไม่มีปัญหาเมื่อเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องที่ใช้ในการพัฒนา รองรับการทำงานเป็นทีมแบบหลายๆ คน แม้แต่การทำงานคนเดียวก็มีประโยชน์ จริง...
การเขียนโปรแกรมฝังตัว (Embedded Programming) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ผมได้ใช้งานจริง โดยตอนนั้นจะใช้ MCS-51 Controller เขียนเป็นอุปกรณ์สำหรับเก็บเหตุเสีย (Alarms) ต่างๆ จากแต่ละอำเภอส่งเข้าตัวจังหวัด แล้...
สิ่งสำคัญอันหนึ่งในการเขียนโปรแกรมบนเว็บ หรือ Web Application ก็คือการตรวจสอบข้อมูลกลั่นกรองให้เป็นไปตามรูปแบบที่เราออกแบบไว้ รวมทั้งปิดกั้นข้อมูลที่อาจจะเป็นอันตรายหรือทำความเสียหายให้กับระบบโดยรวมด้...