IDE Helper

Founder, MyCoding.Academy
วิศวกรไฟฟ้าและโทรคมนาที่หลงไหลการเขียนโปรแกรม เลยได้ทำงานประจำช่วงหนึ่งทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ปัจจุบันก็ยังทำงานเป็นฟรีแลนซ์ทางด้านการเขียนโปรแกรมอยู่นะครับ

IDE Helper เป็น Laravel package ตัวนึงที่ต้องมีสำหรับโปรแกรมเมอร์ที่พัฒนา Application ด้วย Laravel เลยนะครับ ตามที่เราทราบครับว่าปกติเราทั้งหลายก็จะเปิดใช้งาน Auto Complete ตอนเขียนโค้ด รวมทั้งให้มันแสดงความช่วยเหลือต่างๆ เกี่ยวกับ parameters ต่างๆ ของ method ที่ใช้งาน แต่เนื่องจากการใช้งาน Facades ใน Laravel ทำให้ในกรณีของผม ตัว PHP Intelephense ที่ใช้งานกับ vscode ทำงานไม่ถูกต้อง เนื่องจากว่ามันหาจุดเชื่อมโยงไม่เจอ ทำให้มันแสดงข้อผิดพลาดที่ทำให้หงุดหงิดเหมือนครับ ตามภาพด้านล่างเลยครับ

PHP Inetelephense Error

พระเอกขี่ม้าขาวที่แก้ปัญหานี้ได้คือ package ที่ชื่อว่า barryvdh/laravel-ide-helper ครับ การติดตั้งการเป็นการติดตั้งใช้งานบนเครื่อง Local นะครับ ดังนี้เลย

composer require --dev barryvdh/laravel-ide-helper

หลังจากนั้นเราต้อง run คำสั่งเพื่อให้มันสร้าง _ide_helper.php เพื่อเก็บข้อมูลอ้างอิงไว้ให้ PHP intelephense ได้ใช้งาน โดยใช้คำสั่ง

php artisan ide-helper:generate

เป็นอันเรียบร้อยครับ