เริ่มต้นสร้าง Laravel Project [Laravel 8 EP01]

Founder, MyCoding.Academy
วิศวกรไฟฟ้าและโทรคมนาที่หลงไหลการเขียนโปรแกรม เลยได้ทำงานประจำช่วงหนึ่งทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ปัจจุบันก็ยังทำงานเป็นฟรีแลนซ์ทางด้านการเขียนโปรแกรมอยู่นะครับ

การเริ่มต้นใช้งาน Laravel Framework ในการพัฒนา Web Application หนีไม่พ้นคือลงมือปฏิบัติครับ เพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากครับ เตรียมเครื่องมือให้พร้อมก็ลงมือกันได้เลย สำหรับท่านที่ยังไม่ได้เตรียมเครื่องมือเลย ผมแนะนำ Laragon สำหรับใช้เป็น Local Development Server แบบเดียวกับ WampServer นั่นแหละครับ แต่ Laragon ครบเครื่องกว่าครับ

เริ่มต้นสร้าง Laravel Project [Laravel 8 EP01]

การเริ่มต้นใช้งาน Laravel Framework ในการพัฒนา Web Application หนีไม่พ้นคือลงมือปฏิบัติครับ เพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากครับ เตรียมเครื่องมือให้พร้อมก็ลงมือกันได้เลย สำหรับท่านที่ยังไม่ได้เตรียมเครื่องมือเลย ผมแนะนำ Laragon สำหรับใช้เป็น Local Development Server แบบเดียวกับ WampServer นั่นแหละครับ แต่ Laragon ครบเครื่องกว่าครับ

Laravel Installer

การสร้าง Application ด้วยคำสั่งของ Laravel หรือ laravel/installer เราจะต้องทำการติดตั้งคำสั่งก่อน (ครั้งเดียวแบบ Global) โดยใช้คำสั่งดังนี้

composer global require laravel/installer

หลังจากนั้นก็สามารถใช้คำสั่ง สร้าง Application ได้ดังนี้

laravel new example-1

ในที่นี้คือจะทำการสร้างโฟลเดอร์ชื่อ example-1 เพื่อเก็บ Application และทำการติดตั้ง packages ที่ต้องใช้งาน หลังจากนั้นเราก็ทำการเปลี่ยนโฟลเดอร์เข้าไปที่ example-1 แล้วก็ทำงานต่อได้เลยครับ

สำหรับคำสั่งของ Laravel installer จะมีลูกเล่นมากพอสมควรครับ เกี่ยวการจัดการ Git และ Git บน Github.com แต่โดยมากผมไม่ค่อยได้ใช้ จะใช้ทางเลือกที่สองมากกว่า

 

คำสั่งของ Composer

คำสั่งของ Composer นีแม้จะไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรมาก แต่ผมชอบครับ เพราะมันสามารถระบุรุ่นของ Laravel Framework ได้เช่นเราอยากได้ Laravel 8 ก็ทำได้ง่ายๆ ในขณะที่คำสั่งของ Laravel เองผมหาตรงส่วนนี้ไม่เจอครับ รูปแบบการใช้คือ

composer create-project laravel/laravel <folder> [version]

สำหรับ <folder> ก็ให้แก้เป็นชื่อโฟลเดอร์ที่ต้องการไม่ต้องมี <> นะครับ ส่วน [version] ก็เช่นกันระบุ version ที่ต้องการได้เลย ถ้าไม่อยากได้รุ่นล่าสุด เช่น

composer create-project laravel/laravel example-2 "8.x"

จะเป็นการสร้าง Application โดยใช้ Laravel Framework 8.0

สำหรับรายละเอียดสามารถดูได้จากคลิปวิดีโอเลยนะครับ

เริ่มต้นสร้าง Laravel Project [Laravel 8 EP01]
Watch the video

Laravel Installer

การสร้าง Application ด้วยคำสั่งของ Laravel หรือ laravel/installer เราจะต้องทำการติดตั้งคำสั่งก่อน (ครั้งเดียวแบบ Global) โดยใช้คำสั่งดังนี้

composer global require laravel/installer

หลังจากนั้นก็สามารถใช้คำสั่ง สร้าง Application ได้ดังนี้

laravel new example-1

ในที่นี้คือจะทำการสร้างโฟลเดอร์ชื่อ example-1 เพื่อเก็บ Application และทำการติดตั้ง packages ที่ต้องใช้งาน หลังจากนั้นเราก็ทำการเปลี่ยนโฟลเดอร์เข้าไปที่ example-1 แล้วก็ทำงานต่อได้เลยครับ

สำหรับคำสั่งของ Laravel installer จะมีลูกเล่นมากพอสมควรครับ เกี่ยวการจัดการ Git และ Git บน Github.com แต่โดยมากผมไม่ค่อยได้ใช้ จะใช้ทางเลือกที่สองมากกว่า

 

คำสั่งของ Composer

คำสั่งของ Composer นีแม้จะไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรมาก แต่ผมชอบครับ เพราะมันสามารถระบุรุ่นของ Laravel Framework ได้เช่นเราอยากได้ Laravel 8 ก็ทำได้ง่ายๆ ในขณะที่คำสั่งของ Laravel เองผมหาตรงส่วนนี้ไม่เจอครับ รูปแบบการใช้คือ

composer create-project laravel/laravel <folder> [version]

สำหรับ <folder> ก็ให้แก้เป็นชื่อโฟลเดอร์ที่ต้องการไม่ต้องมี <> นะครับ ส่วน [version] ก็เช่นกันระบุ version ที่ต้องการได้เลย ถ้าไม่อยากได้รุ่นล่าสุด เช่น

composer create-project laravel/laravel example-2 "8.x"

จะเป็นการสร้าง Application โดยใช้ Laravel Framework 8.0

สำหรับรายละเอียดสามารถดูได้จากคลิปวิดีโอเลยนะครับ