การ Export ข้อมูลจาก Laravel ไปยัง Excel ง่ายมาก!!!!!

Founder, MyCoding.Academy
วิศวกรไฟฟ้าและโทรคมนาที่หลงไหลการเขียนโปรแกรม เลยได้ทำงานประจำช่วงหนึ่งทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ปัจจุบันก็ยังทำงานเป็นฟรีแลนซ์ทางด้านการเขียนโปรแกรมอยู่นะครับ

สวัสดีครับ สำหรับบทความนี้จะแนะนำการใช้งานตัว Package สำหรับการ Import/Export ข้อมูลระหว่าง Laravel Application และ Excel นะครับ จริงๆ ตัว Package นี้สามารถนำเข้าและส่งออกได้หลายรูปแบบครับ เช่น CSV และ Excel สามารถ Export เป็น PDF ก็ได้ ตัว Package ตัวนี้คือ Maatwebsite/Excel ครับ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://laravel-excel.com เอกสารทำไว้ดีมากครับ อีกอย่างนะครับ มีตัว Nova Component ด้วย 

สำหรับรายละเอียดการใช้งานสำหรับการ Export สามารถกดดูได้จากคลิปเลยนะครับ ในคลิปจะแสดงการใช้ Package ในการ Export ข้อมูลจากตาราง users ไปบันทึกเป็น users.xlsx โดยมีการฟิลเตอร์ข้อมูลเฉพาะที่ email_verified_at ไม่เป็น Null เท่านั้นครับ เป็นการสาธิตการใช้งานเบื้องต้นเท่านั้นครับ

การ Export ข้อมูลจาก Laravel ไปยัง Excel ง่ายมาก!!!!!

สวัสดีครับ สำหรับบทความนี้จะแนะนำการใช้งานตัว Package สำหรับการ Import/Export ข้อมูลระหว่าง Laravel Application และ Excel นะครับ จริงๆ ตัว Package นี้สามารถนำเข้าและส่งออกได้หลายรูปแบบครับ เช่น CSV และ Excel สามารถ Export เป็น PDF ก็ได้ ตัว Package ตัวนี้คือ Maatwebsite/Excel ครับ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://laravel-excel.com เอกสารทำไว้ดีมากครับ อีกอย่างนะครับ มีตัว Nova Component ด้วย 

สำหรับรายละเอียดการใช้งานสำหรับการ Export สามารถกดดูได้จากคลิปเลยนะครับ ในคลิปจะแสดงการใช้ Package ในการ Export ข้อมูลจากตาราง users ไปบันทึกเป็น users.xlsx โดยมีการฟิลเตอร์ข้อมูลเฉพาะที่ email_verified_at ไม่เป็น Null เท่านั้นครับ เป็นการสาธิตการใช้งานเบื้องต้นเท่านั้นครับ

การ Export ข้อมูลจาก Laravel ไปยัง Excel ง่ายมาก!!!!!
Watch the video