Laravel 8 EP05 การเพิ่มเมนูสำหรับแก้ไขรหัสผ่าน

Founder, MyCoding.Academy
วิศวกรไฟฟ้าและโทรคมนาที่หลงไหลการเขียนโปรแกรม เลยได้ทำงานประจำช่วงหนึ่งทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ปัจจุบันก็ยังทำงานเป็นฟรีแลนซ์ทางด้านการเขียนโปรแกรมอยู่นะครับ

สำหรับคลิปในตอนนี้จะพูดถึงการเพิ่มเมนูในส่วน Popup เมนูของ Laravel Breeze หลังจากในตอนที่แล้วเราได้เพิ่มส่วนของการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวไปแล้ว การแก้ไขรหัสผ่านก็ยังไม่ต้องใช้ Model ของเราเองแต่ใช้ User model ที่มาพร้อมกับ Laravel นั้นแหละครับ เรามาลองดูขั้นตอนกันครับว่าต้องทำอะไรบ้าง

ขั้นตอนการทำงาน

เราจะเริ่มจากการสร้างตัว Controller ก่อนนะครับ ชื่อก็คือ ChangePasswordController โดยใช้ artisan command ดังนี้ครับ

php artisan make:controller ChangePasswordController -r

หลังจากนั้นก็ลบ method ต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้ คงเหลือไว้เฉพาะ create() และ store() นะครับ อ้อไฟล์นี้ก็อยู่ที่ app\Http\Controllers\ นะครับ

หลังจากนั้นก็จะทำการแก้ไขในส่วนของ routes ในไฟล์ routes\web.php นะครับ

เพิ่ม protected routes สำหรับการแสดงฟอร์ม ชื่อ route คือ password.change และสำหรับการบันทึกข้อมูล คือ password.store

หลังจากนั้นจะทำการเพิ่ม menu item ในไฟล์ views\layouts\navigation.blade.php เพิ่ม Link สำหรับจอใหญ่และจอโมบายล์ครับ

หลังจากนี้ก็จะเป็นการเพิ่มฟอร์ม ชือ changepassword โดยคัดลอกมาจากของ profile ครับ ตรงนี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ profile นะครับ

ส่วนสุดท้ายคือการแก้ไขในส่วนของ Controller เพื่อทำการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลครับ

 

Laravel 8 EP05 การเพิ่มเมนูสำหรับแก้ไขรหัสผ่าน

สำหรับคลิปในตอนนี้จะพูดถึงการเพิ่มเมนูในส่วน Popup เมนูของ Laravel Breeze หลังจากในตอนที่แล้วเราได้เพิ่มส่วนของการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวไปแล้ว การแก้ไขรหัสผ่านก็ยังไม่ต้องใช้ Model ของเราเองแต่ใช้ User model ที่มาพร้อมกับ Laravel นั้นแหละครับ เรามาลองดูขั้นตอนกันครับว่าต้องทำอะไรบ้าง

ขั้นตอนการทำงาน

เราจะเริ่มจากการสร้างตัว Controller ก่อนนะครับ ชื่อก็คือ ChangePasswordController โดยใช้ artisan command ดังนี้ครับ

php artisan make:controller ChangePasswordController -r

หลังจากนั้นก็ลบ method ต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้ คงเหลือไว้เฉพาะ create() และ store() นะครับ อ้อไฟล์นี้ก็อยู่ที่ app\Http\Controllers\ นะครับ

หลังจากนั้นก็จะทำการแก้ไขในส่วนของ routes ในไฟล์ routes\web.php นะครับ

เพิ่ม protected routes สำหรับการแสดงฟอร์ม ชื่อ route คือ password.change และสำหรับการบันทึกข้อมูล คือ password.store

หลังจากนั้นจะทำการเพิ่ม menu item ในไฟล์ views\layouts\navigation.blade.php เพิ่ม Link สำหรับจอใหญ่และจอโมบายล์ครับ

หลังจากนี้ก็จะเป็นการเพิ่มฟอร์ม ชือ changepassword โดยคัดลอกมาจากของ profile ครับ ตรงนี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ profile นะครับ

ส่วนสุดท้ายคือการแก้ไขในส่วนของ Controller เพื่อทำการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลครับ

 

Laravel 8 EP05 การเพิ่มเมนูสำหรับแก้ไขรหัสผ่าน
Watch the video